Dank u voor uw bezoek aan onze website.
Tot nader order accepteert Plusmarkets.eu geen nieuwe klanten meer.

Met vriendelijke groet
Plusmarkets.eu

Licentie en reglementering

De veiligheid van de klant is onze prioriteit

Wij doen het maximale om de privacy van uw persoonlijke info en de veiligheid van uw fondsen te waarborgen. Wij zijn een erkende onderneming onder toezicht van het CYSEC, die beleggings- en nevendiensten verleent aan cliënten met een hoge standaard op het gebied van compliance en AML. Alle fondsen van klanten worden veilig bewaard op een aparte bankrekening, die niet verbonden is met de fondsen van de firma, zoals benadrukt in het toepasselijke wettelijke kader. Als gereglementeerde makelaardij maakt de onderneming deel uit van het Beleggerscompensatiefonds (ICF), dat de compensatie van vorderingen van beschermde cliënten aanvaardt indien de onderneming niet in staat is haar financiële verplichtingen na te komen. Indien u meer informatie wenst over het ICF, kunt u onze mededeling over het Beleggerscompensatiefonds raadplegen.

CySEC

UR TRADE FIX Ltd. is geregistreerd als een Cypriotisch beleggingsonderneming bij de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Het licentienummer van UR Trade Fix Ltd is 282/15 en het bedrijfsregistratienummer is HE336677 . Als gereguleerde beleggingsonderneming door CySEC, zijn wij gemachtigd om de volgende beleggings- en nevendiensten aan te bieden:

Beleggingsdiensten:

 • Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten
 • Uitvoering van orders namens cliënten.
 • Portefeuillebeheer

Ondersteunende diensten:

 • Inbewaringneming en administratie van financiële instrumenten, met inbegrip van depotdiensten en daarmee samenhangende diensten.
 • Verlenen van kredieten of leningen voor een of meer financiële instrumenten, wanneer de onderneming die het krediet verleent of de lening verstrekt, bij de transactie betrokken is.
 • Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.
 • Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen.

MiFID II

PlusMarkets volgt de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II). De richtlijn biedt een regelgevingskader voor beleggingsmiddelen die synchroon loopt en de Europese Economische Ruimte (EER) omspant. Het belangrijkste doel van de richtlijn in kwestie is een transparantere financiële werkwijze te bieden, het volume van de concurrerende ruimte te vergroten en de cliënten meer zekerheid te bieden op het gebied van beleggingsmiddelen.

I.C.F

Overeenkomstig wet 87(I)/2017 is UR TRADE FIX LTD. lid van het Investor Compensation Fund (ICF) voor de cliënten van Cyprus Investment Firms (CIF’s).

Het ICF heeft tot doel de vorderingen van de beschermde cliënten van de bij het ICF aangesloten Cypriotische beleggingsondernemingen veilig te stellen door deze cliënten een vergoeding te betalen indien een CIF wegens financiële omstandigheden die in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zullen verbeteren, niet in staat is om:

 • Middelen terug te geven die verschuldigd zijn aan haar beschermde Cliënten, of middelen die hen toebehoren maar die door het CIF worden ingehouden in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten aan de genoemde cliënten.
 • Aan de beschermde cliënten financiële instrumenten te leveren die hun toebehoren en die voor hun rekening door het betrokken ICF worden bewaard en beheerd.
 • Het ICF dient ter dekking van niet-professionele cliënten van CIF’s. Professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen vallen hier niet onder.
 • Beschermde cliënten van een onderneming die lid is van het ICF kunnen een totale te betalen schadevergoeding ontvangen van ten hoogste € 20.000 of 90% van de vordering van de beschermde belegger, indien dit bedrag lager is, ongeacht het aantal aangehouden rekeningen, de valuta en de plaats van aanbieding van de beleggingsdienst

De Vennootschap is gemachtigd de bovengenoemde beleggingsdiensten en nevendiensten te verrichten onder de kennisgeving van grensoverschrijdende dienstverlening aan de volgende lidstaten en derde landen:

Duitsland

open_in_new

Italië

open_in_new

Nederland

open_in_new

Zweden

open_in_new

Oostenrijk

open_in_new

Spanje

open_in_new

Denemarken

open_in_new

Bulgarije

open_in_new

Kroatië

open_in_new

Tsjechië

open_in_new

Estland

open_in_new

Finland

open_in_new

Frankrijk

open_in_new

Griekenland

open_in_new

Hong Kong

open_in_new

Hongarije

open_in_new

IJsland

open_in_new

Ierland

open_in_new

Letland

open_in_new

Liechtenstein

open_in_new

Litouwen

open_in_new

Luxemburg

open_in_new

Maleisië

open_in_new

Malta

open_in_new

Noorwegen

open_in_new

Polen

open_in_new

Portugal

open_in_new

Roemenië

open_in_new

Singapore

open_in_new

Slowakije

open_in_new

Slovenië

open_in_new

Zwitserland

open_in_new

Verenigde Arabische Emiraten

open_in_new

Vertrouwen en transparantie

Solide en duurzame relaties worden gebouwd op vertrouwen. Het vertrouwen dat beide partijen elkaars belangen zullen respecteren en beschermen. In een poging om de best mogelijke handelsomgeving te bieden, werkt PlusMarkets met een STP-uitvoeringsmodel en ons succes op de lange termijn komt voort uit uw handelstevredenheid.

We voldoen aan strikte richtlijnen voor rapportage en transparantie. Al onze financiële en bedrijfsrapporten worden gecontroleerd door onafhankelijke financiële auditors en we zijn gebonden aan een strikte ethische code, onder toezicht van onze toezichthouders.

Gescheiden fondsen

Alle cliëntenfondsen worden, zonder uitzondering, bewaard op volledig gescheiden rekeningen, volledig gescheiden van onze bedrijfsfondsen en -rekeningen. Alle fondsen worden, ongeacht hun classificatie, geplaatst in erkende en gereguleerde financiële instellingen.

Beleggerscompensatie

Ons lidmaatschap van het Investor Compensation Fund for Cyprus Investment Firms biedt u een extra niveau van zekerheid.

Risicobeheer

Een van de meest voorkomende kenmerken van succesvolle handelaren is een consistent risicobeheerbeleid. PlusMarkets biedt een negatiefsaldobescherming op alle rekeningen. Hoewel dit het risico vermindert dat een handelsrekening van een klant naar een negatief eigen vermogen terugvalt, brengt het handelen nog steeds aanzienlijke risico’s met zich mee waar u zich bewust van moet zijn.

Risicowaarschuwing: Handelen op de financiële markten houdt risico’s in. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en u kunt al uw geïnvesteerde kapitaal verliezen. Handel op verantwoorde wijze. CFD’s zijn complexe instrumenten en gaan gepaard met een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking. 79.06% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven om het hoge risico van het verliezen van uw geld te nemen. Lees onze Risicoweergave voor meer details.

Regionale beperkingen: Voor meer informatie over waar de Onderneming haar diensten aanbiedt, klik hier

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking. 79.06% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
close

Welkom bij PlusMarkets Live Ondersteuning

Selecteer hoe u gecontacteerd wenst te worden

Email

Call back

Live chat